Alle medewerkers van SOL'S zijn betrokken bij een veeleisend beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), zodat wij aan u betrouwbare producten kunnen bieden met de garanties waarop u recht heeft.SOL'S levert een bijdrageVOOR VROUWENRECHTENVia de projecten die worden uitgevoerd door de NGO NUK draagt SOL'S bij aan de financiering van het ziekenhuis Agaroshindur Sufia Aftab Eye.

SREEPUR VILLAGE is een dorp waar alleenstaande moeders en hun kinderen worden opgevangen die leven onder zeer slechte omstandigheden.

VOOR GEZONDHEID EN ONDERWIJSDe missie van Sauveteurs Sans Frontières (redders zonder grenzen) is hulp bieden aan mensen die in gevaar verkeren op de hele wereld.

Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde (mecenaat hartchirurgie voor kinderen uit de hele wereld) zorgt ervoor dat kinderen met een hartafwijking naar Frankrijk kunnen komen voor een operatie.

Kinderopvang Shalom Soua d’Ayamé in Ivoorkust vangt wezen en kinderen op van families die in moeilijkheden verkeren.

SOL'S sponsort het NATIONAL DEBATE FESTIVAL dat ten doel heeft studenten te leren debatteren door de nadruk te leggen op kritisch nadenken, wat hun van pas zal komen in hun toekomstige beroepsactiviteiten.
SOL'S spant zich inVOOR DE KWALITEIT VAN HAAR PRODUCTENEuropese regelgeving die beperkingen oplegt aan schadelijke chemische stoffen in producten die ingevoerd worden in de Europese Unie, gecontroleerd door SGS.

De 100-norm van OEKO-TEX garandeert dat het eindproduct geen product bevat dat is aangemerkt als gevaarlijk voor de gezondheid van de drager van het kledingstuk, gecontroleerd en geauditeerd door IFTH.

Gegarandeerde en gecontroleerde kwaliteit en traceerbaarheid van producten van 100% biologisch geteelde katoen.

VOOR GOEDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENSOL'S is sinds 2014 lid en heeft zich verbonden om haar partners een code voor arbeidsomstandigheden te laten naleven (Code of Labour Practices). 

CERTIFICERINGSINSTANTIESIFTH, CONTROL UNION, SGS 

VOOR BETERE MILIEU- EN SOCIALE PRAKTIJKENSamenwerkingsverband van textielfabrikanten met als doel beperking van nadelige milieu-invloeden van hun industrie.

Onze logistiek, ons kwaliteitsmanagementsysteem en het management van directe en indirecte energie zijn ISO-gecertificeerd, een blijk van de doelmatigheid van onze processen.VOOR EERLIJKE HANDELSPRAKTIJKENSOL'S is deelnemer aan het handvest van de Fédération Française des Professionnels de la Communication par l’Objet en leeft het handvest van deze organisatie na.

Europese stichting die zich inzet voor uniformering van de regels in de sector promotieproducten.