Wszystkie zespoły SOL’S są zaangażowane w wymagającą politykę odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) aby oferować Państwu produkt godny zaufania i zapewniać gwarancje, jakich mają Państwo prawo wymagać.SOL’S wspieraPRAWA KOBIETSOL'S uczestniczy w finansowaniu szpitala Agaroshindur Sufia Aftab Eye zorganizowanym przez organizację pozarządową NUK.

SREEPUR VILLAGE to wioska zapewniająca schronienie samotnym matkom z dziećmi w niezwykle trudnej sytuacji.

ZDROWIĘ I EDUKACJĘRatownicy Bez Granic (fr. Sauveteurs Sans Frontières, SSF) mają na celu ratowanie zagrożonych osób na całym świecie.

Patronat Kardiochirurgii Dziecięcej „Enfants du Monde” umożliwia sprowadzenie do Francji oraz operowanie dzieci cierpiących na wady serca.

Żłobek Shalom Soua d’Ayamé na Wybrzeżu Kości Słoniowej jest przeznaczony dla sierot i dzieci z rodzin w trudnej sytuacji.

SOL’S jest partnerem NATIONAL DEBATE FESTIVAL - Festiwalu Debaty Narodowej, mającej na celu nauczenie studentów debaty, przy jednoczesnym podkreślaniu znaczenia krytycznego myślenia, niezbędnego w ich przyszłej działalności zawodowej.
SOL’S angażuje sięNA RZECZ JAKOŚCI SWOICH PRODUKTÓWEuropejskie rozporządzenie ograniczające ilość szkodliwych substancji chemicznych zawartych w produktach importowanych na teren Unii Europejskiej. Kontrola: SGS.

Standard 100 OEKO-TEX gwarantuje, że końcowy produkt nie zawiera żadnej substancji zidentyfikowanej jako niebezpieczna dla zdrowia użytkownika ubrań. Przestrzeganie standardu kontroluje i audytuje IFTH.

Jakość i śledzenie artykułów ze 100% bawełny pochodzącej z upraw biologicznych, gwarantowanych i podlegających kontroli.

NA RZECZ KORZYSTNYCH WARUNKÓW PRACYSOL’S, członek od 2014 r., zobowiązuje swoich partnerów biznesowych do przestrzegania kodeksu warunków pracy (Code of Labour Practices). 

ORGANIZACJE CERTYFIKUJĄCEIFTH, CONTROL UNION, SGS 

NA RZECZ NAJLEPSZYCH PRAKTYK ŚRODOWISKOWYCH I SPOŁECZNYCHStowarzyszenie firm z branży tekstylnej, mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu przemysłu tekstylnego na środowisko.

Nasza logistyka, nasz „system zarządzania jakością” i nasze „zarządzanie bezpośrednimi i pośrednimi źródłami energii” posiadają certyfikat ISO, gwarantujący wydajność naszych procesów.NA RZECZ SPRAWIEDLIWYCH PRAKTYK HANDLOWYCHSOL’S jest członkiem Fédération Française des Professionnels de la Communication par l’Objet i przestrzega jej karty.

Europejskiego stowarzyszenia, pracującego na rzecz ujednolicenia zasad w sektorze produktów promocyjnych.